I.Viedenská škola (J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven)

Pri postupnej inovácií kompozičných techník dochádzalo k rôznym "hudobným výmenám". Ak by sme sa na celkovú problematiku chceli pozrieť konkrétne a dôkladne, museli by sme dokonale preštudovať a rozanalyzovať…

3.7.2009 o 14:02 | Karma článku: 6,93 | Prečítané:  3019x | Diskusia: 9 príspevkov

Klasicizmus - charakteristika obdobia

V roku 1750 sa oficiálne konči obdobie baroka a to smrťou Johanna Sebastiana Bacha. Hudba sa dostáva do veľmi zvláštnej pozície, nakoľko je majstrovstvom a genialitou Bacha vyčerpaná ideológia baroka a celkovo i…

13.4.2009 o 10:21 | Karma článku: 10,63 | Prečítané:  6525x | Diskusia: 2 príspevky

Základné formové typy - Sonátová forma

Postupnou analýzou historického vývoja hudobných foriem získavame informácie o najrôznejších preferovaných formách a postupoch kompozície. Či už to bolo na začiatku vývoja hudby nedokonalé formy tanečných piesní,…

7.3.2009 o 15:38 | Karma článku: 5,96 | Prečítané:  2415x | Diskusia: 0 príspevkov

Základné formové typy - Variácie

Formové typy sú základnými kameňmi kompozície artificiálnej hudby. Spomenul som piesňové formy, ktoré sa stávajú pre skladateľou akousi "príjemnou záležitosťou" kompozície hudobného diela. Budú nasledovať variácie,…

28.2.2009 o 20:47 | Karma článku: 3,81 | Prečítané:  1695x | Diskusia: 0 príspevkov

Základné formové typy - Piesňové formy

Hudba a jej kompozícia priam vyžaduje dôsledné zachovávanie parametrov, a dokonalé vyvažovanie skladobných princípov prostredníctvom dodržania presnej a dôkladnej formovej výstavby diela. Z toho jednoznačne vyplýva,…

27.2.2009 o 19:23 | Karma článku: 7,78 | Prečítané:  3504x | Diskusia: 0 príspevkov

Diferenciácia základných typov hudby

V hudobnom umení je dôležitá dôsledná koordinácia hudby, aby tak nevznikli neprimerané prepätia jednej emócie, prípadne nevhodné motorické využívanie jedného typu hudby, čím by poslucháč bol príznačne otrávený a…

14.2.2009 o 13:26 | Karma článku: 5,09 | Prečítané:  1860x | Diskusia: 1 príspevok

Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel a ostatní skladatelia, ktorí sa sústreďovali na kompozíciu nadnesenej a špecifickej barokovej hudby sa zoskupovali okolo množstva názorov, ktoré toto obdobie dokonale…

13.2.2009 o 16:57 | Karma článku: 6,16 | Prečítané:  2446x | Diskusia: 9 príspevkov

Period. stavba hud. formy - Veta.

V prechádzajúcom článku som bližšie približoval všeobecné zákonitosti periodickej stavby. V tomto článku sa budem venovať bližšie len vete, ako konkrétnej stavebnej jednotke. Hneď na začiatku musím zdôrazniť, že jav…

8.1.2009 o 14:30 | Karma článku: 3,76 | Prečítané:  1377x | Diskusia: 1 príspevok

Georg Friedrich Händel

Hudobná genialita, ktorá sa začala v baroku zobúdzať neostávala len pri Vivaldim. Široké spektrum sledov udalostí, ktoré sa udiali v období baroka by sme v extréme mohli prirovnať k explózií 20.storočia. Pri tom mám…

6.1.2009 o 17:20 | Karma článku: 7,22 | Prečítané:  2395x | Diskusia: 10 príspevkov

Periodická stavba hudobnej formy

Hudobná forma sa v historickom vývoji kryštalizovala do istých presných rozmerov. Práve pri tomto jave máme dnes možnosť konštatovať, a zároveň analyzovať viaceré pozoruhodné javy. Jeden z týchto javov je aj princíp…

5.1.2009 o 18:40 | Karma článku: 3,16 | Prečítané:  1261x | Diskusia: 2 príspevky

Antonio Vivaldi

Cieľom objasnenia baroka ani nie je štúdium a analýza menej významných skladateľov tohto obdobia, ale skôr zameranie sa na syntetikov tejto doby, ktorí sú pochopiteľne preferovaní najviac vo všetkých odvetviach…

4.1.2009 o 20:39 | Karma článku: 5,10 | Prečítané:  1800x | Diskusia: 4 príspevky

Prvky hudobnej formy - Téma

Ak osom už spomenul, motív a téma sú hlavnými piliermi v hudobnej forme, a tvoria jej základné stavebné prvky. O motíve sme už čo to povedali, teraz sa pozrime bližšie na tému. Má podobné zákonitosti ako motív, ale…

31.12.2008 o 21:24 | Karma článku: 3,06 | Prečítané:  934x | Diskusia: 0 príspevkov

Prvky hudobnej formy - Motív

Hudobná forma je nesmierne rozmanitá záležitosť. A aby fungovala naozaj kvalitne, musí obsahovať základné prvky, ktoré udávajú jej smer a celkovú konštrukciu. Ak skladateľ píše skladbu, je nútený uvažovať nad ňou…

31.12.2008 o 20:24 | Karma článku: 4,37 | Prečítané:  2234x | Diskusia: 0 príspevkov

Faktúra ako formotvorný činiteľ

...niekedy sa názvov dá zľaknúť. Pamätám si, ako som sedel kedysi v škole, a prednáška bola venovaná práve Faktúre. Pokiaľ ste sa s týmto pojmom ešte nestretli, často vyráža dych, a evokuje nám v mysliach niečo…

28.12.2008 o 14:01 | Karma článku: 5,21 | Prečítané:  1796x | Diskusia: 1 príspevok

Stavebné princípy hudobnej formy

Keď skladateľ berie do rúk notový papier a ceruzku, nie je všetko také jednoduché, ako si všetci myslia. Je pravdou, že na začiatku stojí nejaká predloha, presný program konštrukcie, ale čo sa deje potom, nad tým sa…

27.12.2008 o 21:53 | Karma článku: 2,83 | Prečítané:  958x | Diskusia: 2 príspevky

Zložky hudobnej reči a ich vplyv na vnútornú konštrukciu diela

V pravekých afrických kmeňoch boli položené základy explozívneho rozvoja hudby. A niekedy ma až fascinuje fakt, že tep ľudského srdca zohral tak dôležitú úlohu pri objavení jednej zo zložiek hudobnej reči, od ktorej…

25.12.2008 o 10:03 | Karma článku: 4,26 | Prečítané:  2074x | Diskusia: 3 príspevky

Hudobná forma

Ďalším dôležitým faktorom, ktorým som sa pri uvažovaní nechal uniesť, je potreba objasňovania dôležitosti hudobných foriem. Často krát som sa totiž stretol s prejavmi nerozumného narábania s pojmami, ktoré v sebe…

7.12.2008 o 19:05 | Karma článku: 4,93 | Prečítané:  2005x | Diskusia: 1 príspevok

Charakteristika obdobia Baroka. Podmienky pre vznik, a vznik baroka

Ako som už uviedol, hlavnou potrebou a cieľom môjho objasnenia úlohy hudby, je konkretizácia jednotlivých štýlových období v hudbe, a to hlbšie až od obdobia baroka. Práve v tomto období hudba nabrala isté presné…

6.12.2008 o 20:10 | Karma článku: 7,36 | Prečítané:  3120x | Diskusia: 0 príspevkov

Konkretizácia štýlov a smerov klasickej hudby. Periodizácia.

     Hudba sa počas stáročí menila pod výrazným vplyvom okolitých situácií, či už zriadenia v spoločnosti, alebo pod náporom potrieb človeka obsiahnuť svoje pocity zo sveta v umení. Hudba podliehala častým zmenám…

30.11.2008 o 15:38 | Karma článku: 4,75 | Prečítané:  1993x | Diskusia: 2 príspevky

Tam, kde hudba už nie je hudbou...

Kedysi dávno sa nadobúdalo ťažko komplexné, a hlavne kvalitné hudobné vzdelanie. Bolo možné sa stretnúť len s akýmisi amatérskymi prejavmi muziky, čo naznačovalo nedostatok hudobného školstva, a v niektorých…

23.11.2008 o 16:57 | Karma článku: 3,67 | Prečítané:  1046x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?